Polyteknisk Forening stiftet 23. juni 1852 - 150 år Historie

PFs formenn 1852 - 2004


Fra venstre: PFs formann i 2004 Truls Frogner, leder i PFs gruppe for Ledelse Kate Rodin,
statssekretær Oluf Ulseth og PFs formann fra 1999 - 2003, Jan Vincents Johannessen.

Vi har laget et "anegalleri" med bilder av alle formenn i PF fra 1852 til 2002.
Det er et stort dokument og kan ta litt tid å laste ned.

Periode

1852 - 1853

1853 - 1854

1854 - 1855

1855 - 1856

1856 - 1857

1857 - 1860

1860 - 1861

1861 - 1862

1862 - 1866

1866

1866 - 1868

1868 - 1869

1869 - 1872

1872 - 1874

1874 - 1875

1875 - 1879

1879 - 1883

1883 - 1884

1884 - 1892

1892 - 1893

1893 - 1895

1895 - 1897

1897 - 1899

1899 - 1902

1902 - 1904

1904 - 1908

1908 - 1909

1909 - 1915

1915 - 1918

1918 - 1922

1922 - 1926

1926 - 1929

1929 - 1932

1932 - 1935

1935 - 1937

1937 - 1941

1941 - 1947

1947 - 1953

1953 - 1954

1954 - 1956

1956 - 1958

1958 - 1960

1960 - 1962

1962 - 1964

1964 - 1966

1966 - 1968

1968 - 1970

1970 - 1972

1972 - 1974

1974 - 1976

1976 - 1978

1978 - 1980

1980 - 1982

1982 - 1984

1984 - 1986

1986 - 1987

1987 - 1989

1989 - 1991

1991 - 1993

1993 - 1995

1995 - 1997

1997 - 1999

1999 - 2003

2003 -

Formann

Roll, O. N, sivilingeniør (havnedirektør)

Steenstrup, P. S. , kapteinløytnant, verkseier

Pihl, O. A. L. , gassverksdirektør

Christie, H. C. , cand. min (professor)

Kjerulf, Th. , cand. min (professor)

Segelcke, L. , løytnant (generaldirektør)

Klingenberg, J. B. , ingeniørkaptein, direktør (tollkasserer)

Brandt, K. K., løytnant (major)

Holtermann, P. H. , arkitekt

Koch, H. , løytnant ( kaptein)

Guldberg, C. M. , cand. real (professor)

Waage, P. , professor

Guldberg, C. M. , professor

Klingenberg, J. B. , ingeniørmajor (tollkasserer)

Guldberg, C. M. , professor

Grüner, H. J. R. , kaptein ( oberstløytnant)

Krag, H. H. , veidirektør

Fenger-Krog, A. , ingeniør, kontorsjef

Nysom, H. H. , løytnant, statsråd (generaldirektør)

Bryn, Knud , direktør

Krag, H. H. , veidirektør

Lund, E. , ingeniør, fabrikkbestyrer

Skougaard, Joh. , overingeniør (veidirektør)

Hiort, F. W. L. , direktør

Leegaard, Michael , distriktsingeniør ( overingeniør)

Krefting, Axel , ingeniør

Bjerknes, Ernst , ingeniør

Simonsen, Ernst , kjemiker

Schulz, Ths. Norberg , elektrisitetsdirektør

Falkenberg, Andreas , driftsbestyrer (direktør)

Nissen, Bjarne, ingeniør ( bryggerimester)

Baalsrud, Andreas, veidirektør

Meinich, Peter , direktør

Sæland , Sem , professor

Mørk, H. A. , direktør

Schieldrop, Edgar B. , professor

Ihlen, Alf, ingeniør, direktør

Bendixen, Thomas , driftsingeniør (direktør)

Sverdrup, H. U. , professor

Bergve, Einar , dr. ing, direktør

Major, Robert , adm. direktør

Heiberg, Edvard , generaldirektør

Sanengen, Alf , adm. direktør

Haraldsen, Haakon , professor

Heggenhougen, Rolv , direktør

Bang, Thor, viseadm. direktør

Rasch, Ole Anker, adm. direktør

Aass, Hjalmar, sivilingeniør

Sandvold, Haakon , generaldirektør

Abrahamsen, Egil, adm. direktør

Lied, Finn , direktør

Prebensen, Iacob Chr. direktør

Roderburg, Kjell , adm. direktør

Lorck, Karl . adm. direktør

Smith, Lucy C. dr. juris , professor

Thulin, Lars U. viseadm. direktør (adm.direktør)

Røren, Eivald M. Q. , adm. direktør

Rimberg, Kjeld , generaldirektør

Bakke, Egil , konkurransedirektør

Skår, Rolf , adm. direktør

Langmark, Frøydis, instituttoverlege

Holme, Nils , adm. direktør

Johannessen, Jan Vincents , dr. med , adm. direktør

Frogner, Truls , konserndirektør